Kattförsäkringar är ett måste för alla kattägare

Väldigt många svenskar har katt, och väldigt många av dessa katter blir sjuka eller drabbas av olyckor då och då. Då kan detta bli dyrt för ägaren, framför allt om vården är långvarig och kanske t.ex. omfattar en vistelse på djursjukhus. Men givetvis är man som kattägare mån om att ens katt ska få så bra vård som möjligt och nog vore det trist om man tvingades avstå från detta bara på grund av kostnadsskäl.

Det är just därför som så kallade kattförsäkringar tagits fram. Ingen ska behöva ge en katt mindre bra vård än vad som är nödvändigt eller ännu värre: tvingas avliva sin katt bara för att pengar inte finns, utan istället kan man få hjälp med vårdkostnaderna och veterinärkostnaderna av sitt försäkringsbolag. I vårt tycke är därför en kattförsäkring ett måste för alla som har katt, och ju sämre ekonomi du har, desto viktigare är detta. Glöm inte att en försäkringspremie för en kattförsäkring varje månad trots allt inte kostar så mycket, men det gör däremot vården om det väl händer, så en kattförsäkring är verkligen en vettig investering.

Får man ersättning för alla kostnader

Nej, det får man inte, av två skäl. För det första måste man, när man utnyttjar sin kattförsäkring, betala en självrisk för detta. Detta betyder att man måste lägga ut ett visst belopp själv, innan försäkringen går in och betalar ersättning åt en. För det andra finns det alltid någon slags begränsningar i försäkringar, och detta gäller även för kattförsäkringar. De exakta begränsningarna kan variera mellan försäkringsbolagen, men det som man inte brukar kunna få ersättning för brukar vara tandsjukdomar, medicin och förebyggande vård och behandlingar. Så detta är det bra att ha i åtanke för att man ska ha realistiska förväntningar på sin kattförsäkring.

Vad kostar det att försäkra en katt

Det är väldigt olika då varje försäkringsbolag för det första har sina egna priser och för det andra påverkar även katten priset. Bland annat kostar det mer att försäkra en hankatt än en honkatt och det samma gäller för en äldre katt i förhållande till en yngre katt. Vissa raser är även olika dyra att försäkra. Vidare kan vissa personer vara berättigade till olika rabatter hos vissa försäkringsbolag, t.ex. mängdrabatter för att de redan har försäkringar där sedan innan och så vidare, så det vore direkt oansvarig av oss att försöka ange priser här. Istället rekommenderar vi att den som vill ta reda på vad en kattförsäkring skulle komma att kosta en själv går in på ett försäkringsbolags hemsida som erbjuder kattförsäkringar och begär en offert där. På så vis får man alltid det mest aktuella och korrekta priset.